Verantwoordelijkheden Raad van Toezicht Cadans Primair

Onze Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de onderstaande  taken:

  • Het zorgen voor de bestuurlijke inrichting van onze stichting Cadans Primair.
  • Het uitoefenen van een aantal bevoegdheden zoals geregeld in de statuten en het bestuursreglement Cadans Primair.
  • Het vervullen van het werkgeverschap ten opzichte van de bestuurder Cadans Primair.
  • De bestuurder Cadans Primair terzijde staan met raad en fungeren als klankbord.
  • Toezicht houden op het functioneren van Cadans Primair in het algemeen en op de bestuurder in het bijzonder.

Overzicht leden Raad van Toezicht Cadans Primair

Voorzitter
Marco Mieras

Leden
Jos Blox
Martijn Jansen 
Lucas Middelhoff 
Trudy Schiferly
Boudewijn Smits 
Johan Vorstenbosch