Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de onderstaande taken:·       

  • Het zorgen voor de bestuurlijke inrichting van onze stichting Cadans Primair.
  • Het uitoefenen van een aantal bevoegdheden zoals geregeld in de statuten en het Reglement van de RvT van Cadans Primair.
  • Het vervullen van het werkgeverschap ten opzichte van de bestuurder Cadans Primair.
  • De bestuurder Cadans Primair terzijde staan met raad en fungeren als klankbord.
  • Toezicht houden op het functioneren van Cadans Primair in het algemeen en op de bestuurder in het bijzonder.