Strategisch beleid

In ons strategisch beleidsplan geven wij richting aan de  ontwikkeling van Cadans Primair. De goede kwaliteit van het onderwijs dat we aanbieden is onze basis. Deze basis die wij samen met ouders en leerlingen vormgeven, borgen wij en we bouwen hier met visie en lef op voort. Dit voortbouwen doen wij aan de hand van onze onderwijsvisie bestaande uit drie speerpunten:

  • onderzoekend leren
  • eigenaarschap
  • zicht op de onderwijsbehoefte en aanpassingen.

Deze onderwijsontwikkeling is de kern van dit strategisch beleidsplan.
Klik op onderstaande button voor ons volledige strategisch beleidsplan 2020-2024.