Samenwerking

Dommelgroep
Cadans Primair participeert samen met de schoolbesturen SKOPOS (Schijndel), SKOSO (Sint-Oedenrode) en Talentis (Boxtel, Vught) in de Dommelgroep,

De Dommelgroep is een coöperatieve vereniging bestaande uit vier schoolbesturen. Hieronder vallen in totaal 42 basisscholen, met bijna 850 personeelsleden en ongeveer 10.000 leerlingen. De Dommelgroep bestrijkt het gebied in de Meierij, gelegen tussen de stedelijke gebieden met aan het noorden ‘s-Hertogenbosch en in het zuiden Eindhoven/Son en Breugel.
Sinds 2009 werken de vier schoolbesturen in de Dommelgroep samen op het gebied van personeelszaken, financiën en huisvesting. Tevens beschikt de Dommelgroep over een Vervangers- en invallerspool.

Plaza Cultura
Plaza Cultura is de marktplaats voor cultuureducatie in Sint-Michielsgestel en Vught. 
Vraag en aanbod op het terrein van cultuureducatie worden door Plaza Cultura bij elkaar gebracht: de vraag vanuit kinderdagverblijven, primair onderwijs en het aanbod vanuit zowel de (lokale) amateur- als professionele wereld van de kunst, cultuur en cultureel erfgoed.Deze marktplaats ondersteunt scholen en aanbieders bij het ontwikkelen van beleid en visie rondom cultuureducatie en bij het uitwerken van wensen en ideeën.
Voor de integratie van cultuureducatie binnen het onderwijsprogramma maken onze scholen gebruik van de diensten van Plaza Cultura.

Samenwerkingsverband PO De Meierij
Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht.Onze scholen vallen onder het samenwerkingsverband PO De Meierij.
Omdat dit samenwerkingsverband groot is, is het verdeeld in ondersteuningseenheden.Op deze wijze kan er snel, flexibel en effectief gehandeld worden.In een ondersteuningseenheid werken scholen, professionals, gemeente en jeugdzorgintensief samen. Onze scholen zijn onderdeel van de ondersteuningseenheid Vught e.o.