Samenwerking

Dommelgroep
Cadans Primair participeert samen met de schoolbesturen SKOPOS (Schijndel) en Talentis (Boxtel, Vught) in de Dommelgroep. Hieronder vallen in totaal 34 basisscholen. 
De drie schoolbesturen in de Dommelgroep werken samen op het gebied van personeelszaken, financiën en huisvesting. Tevens beschikt de Dommelgroep over een Vervangers- en invallerspool.

Plaza Cultura
Plaza Cultura is de marktplaats voor cultuureducatie in Sint-Michielsgestel en Vught. 
Vraag en aanbod op het terrein van cultuureducatie worden door Plaza Cultura bij elkaar gebracht: de vraag vanuit kinderdagverblijven, primair onderwijs en het aanbod vanuit zowel de (lokale) amateur- als professionele wereld van de kunst, cultuur en cultureel erfgoed.Deze marktplaats ondersteunt scholen en aanbieders bij het ontwikkelen van beleid en visie rondom cultuureducatie en bij het uitwerken van wensen en ideeën.
Voor de integratie van cultuureducatie binnen het onderwijsprogramma maken onze scholen gebruik van de diensten van Plaza Cultura.

Samenwerkingsverband PO De Meierij
Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht.Onze scholen vallen onder het samenwerkingsverband PO De Meierij.
Omdat dit samenwerkingsverband groot is, is het verdeeld in ondersteuningseenheden.Op deze wijze kan er snel, flexibel en effectief gehandeld worden.In een ondersteuningseenheid werken scholen, professionals, gemeente en jeugdzorgintensief samen. Onze scholen zijn onderdeel van de ondersteuningseenheid Vught e.o.