Cadans Primair

Wij zijn een lerende organisatie, waarin we streven naar voortdurende ontplooiing en groeimogelijkheden. De wereld waarin de leerlingen van onze scholen opgroeien, doet voortdurend een beroep op ‘eigen wijsheid’ en ‘samen wijsheid’. Aanvoelen wat bij je past, resoneren met de omgeving als het kan en weerstand bieden als het moet. We kijken op een samenhangende manier naar het geheel van ontwikkeling van leerlingen en professionals. We ondersteunen ieders talent en benutten de kracht van persoonlijke passie. We blijven in een ideale cadans voortdurend met elkaar in dialoog en helpen elkaar om grenzen aan te geven en elkaar te versterken. In een prettige werksfeer en cultuur van wederzijds vertrouwen creëren we de voorwaarden om vanuit bevlogenheid onderwijs te ontwerpen, kennis te delen en ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Missie & Visie Cadans Primair