Plaza Cultura is de marktplaats voor cultuureducatie in Sint-Michielsgestel en Vught (CF cultuur). 

Vraag en aanbod op het terrein van cultuureducatie worden door Plaza Cultura bij elkaar gebracht: de vraag vanuit kinderdagverblijven, primair onderwijs en het aanbod vanuit zowel de (lokale) amateur- als professionele wereld van de kunst, cultuur en cultureel erfgoed.
Deze marktplaats ondersteunt scholen en aanbieders bij het ontwikkelen van beleid en visie rondom cultuureducatie en bij het uitwerken van wensen en ideeën.

Voor de integratie van cultuureducatie binnen het onderwijsprogramma maken onze scholen gebruik van de diensten van Plaza Cultura. 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meierij

Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht.
Onze scholen vallen onder het samenwerkingsverband PO De Meierij.

Omdat dit samenwerkingsverband groot is, is het verdeeld in ondersteuningseenheden.
Op deze wijze kan er snel, flexibel en effectief gehandeld worden.
In een ondersteuningseenheid werken scholen, professionals, gemeente en jeugdzorg
intensief samen.
Onze scholen zijn onderdeel van de ondersteuningseenheid Vught e.o.