ONZE VISIE: LEREN BEWEEGT ONS!

 

Onze nieuwe organisatie Cadans Primair wil een lerende organisatie zijn, waarin voortdurende aandacht is voor ontplooiing en groeimogelijkheden van leerlingen en medewerkers. Die structurele beweging en oog voor het ritme van leren en leven is meteen de verwijzing naar de naam Cadans.
De wereld waarin leerlingen opgroeien vraagt immers om continue veerkracht en creatief vermogen, hetzij om mee te gaan op de golven of juist om weerstand hieraan te bieden en zelf de maat aan te geven. Kinderen leren om aan te voelen wat bij hen past en invloed te hebben op hun werkelijkheid.

Cadans Primair staat voor een samenhangende kijk op het geheel van ontwikkeling van leerlingen en professionals. Om dat te realiseren kiezen de professionals van Cadans Primair ervoor om voortdurend met elkaar in dialoog te blijven, ieders talenten optimaal te benutten en elkaar te versterken. Ook om samen onderwijs te ontwerpen, kennis te delen en ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Ons logo met de waaiervorm bestaat uit  twaalf onderdelen, die refereren aan onze twaalf scholen. Het logo illustreert ritme en beweging en laat zien dat ieder element met eigen stem en kleur bijdraagt aan het geheel.