Onze nieuwe naam

Rust en beweging, structuur, ritme, betrouwbare voorspelbaarheid, continuiteit, dynamiek, energie, samenspel, ruimte en tijd, plezier, meeslepend. Het zijn een paar associaties die de deelnemers aan de klankbordsessie noemden bij het bepalen van de naam voor de nieuwe stichting voor primair onderwijs  (als gevolg van het samengaan van SKOH en SKIPOS).

Afstemming

Elkaar aanvoelen en vanuit dezelfde drijfveren willen werken aan het beste onderwijs voor onze leerlingen. Dat is wat we met elkaar belangrijk vinden. Niet alleen voor de interne verbinding maar ook voor alle vormen van samenwerking die we vorm geven met andere partijen. In het woord Cadans hoor je het woord ‘dans’. Je beweegt met elkaar in vloeiende beweging op de maat van de muziek. Er is structuur en creativiteit. In- en uitademing, tempo en concentratie. Je kiest je eigen stijl, houdt rekening met elkaar en zet je beste beentje voor.

Eigenwijs samenspel

Met Cadans wordt ook aangeduid dat het solo-instrument de kans krijgt om te improviseren. Een voor een krijgt een instrument de kans om te improviseren en te variëren op een of meer muzikale thema’s. Het is een unieke contributie aan een gezamenlijk belang. We sluiten aan op het natuurlijk ritme van kinderen en collega’s, erkennen dat iedereen zijn eigenheid en kwaliteiten inbrengt en van daaruit bijdraagt aan wat we met elkaar tot stand willen brengen. Het heeft misschien even tijd nodig, maar als het ritme aanstekelijk genoeg is, bewegen we met elkaar in dezelfde cadans. Dit samen bewegen vraagt om vertrouwen, in jezelf en de ander, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen aandeel en anders vasthouden, met als doel de stappen te zetten waar je samen blij van wordt. Met dat beeld voor ogen ben je samen in het onderwijs elke dag bezig.

Met plezier vooruit

We vragen van elkaar om niet alleen het ritme te volgen, maar om dit waar mogelijk ook zelf aan te geven, om de ander mee te nemen in persoonlijke bevlogenheid. We willen vooruit en nemen ook de tijd voor een rustpunt, om daarna welluidend van ons te laten horen. Met  de  nieuwe naam Cadans Primair laten  we zien dat het bij leren draait om het tot stand brengen van de juiste flow, de voortdurende verantwoordelijkheid om in ontwikkeling te blijven, in verbinding te blijven staan met jezelf en de ander en met passie en plezier te werken aan de dynamiek van het mooie onderwijsvak.