ACHTERGROND FUSIE

 

Krachtige verbinding

SKIPOS en SKOH zijn vanaf 1 januari 2019 officieel verbonden en gaan samen verder als Cadans Primair. Een nieuwe organisatie met een vertrouwde basis en een ambitieus doel. Excellent onderwijs realiseren voor de kinderen in onze scholen met aandacht voor brede ontwikkeling van zowel professionals als leerlingen. In de aanloop naar dit samengaan is zorgvuldig stilgestaan bij de gedeelde identiteit als vertrekpunt voor de gezamenlijke ontwikkeling. Voor een succesvolle en duurzame samenwerking is het immers van belang dat we elkaar aanvoelen en vanuit dezelfde drijfveren willen werken aan het beste onderwijs voor onze leerlingen. Deze dialoog heeft geleid tot de volgende drie kernwaarden: eigenaarschap, vertrouwen en ontwikkelingsgerichtheid.

Eigenaarschap is vrijheid om te doen wat nodig is binnen gezamenlijk gemaakte afspraken. We tonen eigenaarschap als we persoonlijke verantwoordelijkheid nemen en ook anderen in staat stellen om verantwoordelijkheid te nemen.

Vertrouwen gaat over relaties, dus luisteren we om te begrijpen en om verbinding tot stand te brengen. Vertrouwen laten we zien als we ruimte laten voor anders denken en ruimte geven voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Ontwikkeling is vernieuwing en beweging, verkennen en ontginnen van positieve mogelijkheden. Ontwikkeling laten we zien als we durven te experimenteren, als we nieuwsgierig zijn en blijven onderzoeken en ontdekken.

Het geheel voor ogen

We zijn een lerende organisatie, waarin we streven naar voortdurende ontplooiing en groeimogelijkheden. De wereld waarin de leerlingen van onze scholen opgroeien, doet voortdurend een beroep op ‘eigen wijsheid’ en ‘samen wijsheid’. Aanvoelen wat bij je past, resoneren met de omgeving als het kan en weerstand bieden als het moet. We kijken op een samenhangende manier naar het geheel van ontwikkeling van leerlingen en professionals. We ondersteunen ieders talent en benutten de kracht van persoonlijke passie. We blijven in een ideale cadans voortdurend met elkaar in dialoog en helpen elkaar om grenzen aan te geven en elkaar te versterken. In een prettige werksfeer en cultuur van wederzijds vertrouwen creëren we de voorwaarden om vanuit bevlogenheid onderwijs te ontwerpen, kennis te delen en ontwikkeling van kinderen te stimuleren.